BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE

Základním posláním bezpečnostní fólie na sklo je chránit sklo proti mechanickému poškození.

Bezpečnostní fólie - v kombinaci se sklem dostatečné tloušťky - zaručuje, že sklem nelze prohodit dlažební kostku ani kámen.
Bezpečnostní fólie - v kombinaci se sklem dostatečné tloušťky - znesnadňuje tomu, kdo by chtěl násilně vniknout do objektu, jeho postup, obdobně jako mříže.
Bezpečnostní fólie snižuje účinnost zápalných látek i výbušnin.
Bezpečnostní fólie zpomaluje šíření požáru a zmírňuje účinky tlakové exploze.
Bezpečnostní fólie na sklo může zabránit zničení předmětů ve výkladních skříních. Zabrání tomu, čemu mříže nezabrání.

Bezpečnostní fólie na sklo zabraňuje vysypání střepů po rozbití skla.
Po úderu do skleněné tabule opatřené bezpečnostní fólií se sice objeví praskliny - úměrné síle úderu -  ale popraskané sklo zůstává nalepeno na fólii. Nehrozí vysypání střepů a pořezání osob.
Protože popraskané sklo zůstává nalepeno na bezpečnostní fólii, není nutné toto sklo okamžitě vyměňovat.

Bezpečnostní folie na sklo zpomaluje i šíření požáru.
Bezpečnostní fólie na sklo má vysokou odolnost proti teplu a má také samozhášecí efekt. 
Prosklené plochy, které nemají bezpečnostní fólii na sklo, žárem mnohem rychleji popraskají, střepy se vysypou a průvan mezi vzniklými otvory podporuje požár. 
V zahraničí bývají  bezpečnostní fólie na sklo speciálně testovány a certifikovány k úpravě skel na skla protipožární.
 
Bezpečnostní fólie na sklo chrání proti UV záření. 
Bezpečnostní fólie na sklo až o 99 % omezují průnik spektrálních složek slunečního záření v pásmu UV, zatímco běžné sklo většinu UV spektra propouští. 
UV záření, které propouští běžné sklo, může způsobit značné finanční škody, například v prosklených výkladech obchodů. Vyblednutím barev nejvíce trpí látky, oděvy a kožené zboží. V domácnostech jsou obdobně postiženy záclony, závěsy, koberce a nábytek. Použití bezpečnostních okenních fólií přináší tedy i několikanásobně větší stabilitu barev. Stabilitu barev  při použití bezpečnostních fólií na sklo jednoznačně prokazují v zahraničí prováděné zkoušky, založené na porovnání chráněných a nechráněných vzorků referenční modré barvy.
(Ovšem pozor! Nejenom UV záření se podílí na vyblednutí barev. Spolupůsobí také intenzita světelného záření, teplota, vzdušná vlhkost, struktura materiálu i kvalita samotných barev.)

Bezpečnostní folie na sklo je většinou čirá, naprosto průhledná a při kvalitně provedené instalaci na skle téměř nepostřehnutelná.
Propustnost světla se u bezpečnostní fólie na sklo pohybuje kolem 90 %. 
Speciální úprava povrchu bezpečnostních fólií na sklo zaručuje zvýšenou odolnost okenních skel proti poškrábání. 
Bezpečnostní folie na sklo díky svým tepelně-izolačním vlastnostem zamezují úniku energie přes prosklené plochy o cca 8 až 13 %. 
Kvalitní bezpečnostní okenní folie nejenom chrání, ale jsou i samy odolné proti UV záření, mají houževnatou a časově stabilní lepicí vrstvu, neodtrhávají se a nežloutnou.

V naší nabídce bezpečnostních fólií na sklo jsou reprezentovány typy SCLSRPS12 o tloušťce 300 mikronů, SCLSRPS7 o tloušťce 200 mikronů a SCLSRPS4 o tloušťce 100 mikronů.
 
Vyplňte formulář

Po vyplnění vám obratem zašleme cenovou nabídku

6 + 1 =